Laden…

Verplichte informatie vereist door de wet van 5/6/2005 artikel 116/1 §1

“Een derde die een betaalnummer uit het Belgische E.164 nummerplan gebruikt verstrekt met het oog op openbaarmaking de volgende gegevens aan het in het volgende lid bedoelde register, waarna de nummerhoudende operator het mogelijk maakt dit betaalnummer in gebruik te nemen :

1° Dienstenaanbieder : Computer Solutions NV – Rolwagenstraat 82 – 2018 Antwerpen KBO: 0429.007.442
2° BTW: BE 0429.007.442
3° de omschrijving van de dienst: support en aanpassingen op ERP programma, op vraag van de klant
4° de URL’s gebruikt door de dienst; www.handsoft.be
5° de totale prijs van de dienst; max € 0,15 per min
6° het contactadres, e-mail en nationaal telefoonnummer waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een oproep naar een geografisch nummer, voor klachtenbehandeling; e-mail: info@handsoft.be of het gratis nummer 0800 92 642
7° indien van toepassing, het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten; Niet van toepassing
8° de startdatum en einddatum van de dienst; Startdatum: 24/09/2009 einddatum : 31/12/2099
9° de hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens. Niet van toepassing

… De dienstenaanbieder informeert de faciliterende operator, die het nummer toekent aan de dienstenaanbieder, van de correcte en volledige registratie van zijn gegevens, voorafgaand aan de activatie van het betreffende nummer.”

Bekijk onze Privacy & Cookie Policy |
Bank reknr.: 068-2058612-08 |
IBAN nr.: BE63-0682-0586-1208 |
SWIFTCODE: GKCCBEBB |
BTW: BE 0429.007.442