Logistiek

  Logistiek:
   - Aanmaken van materiaalbehoeftelijsten
  - Bestellen vanuit de materiaalbehoeftelijst
  - Controleren van de goederenontvangst aan de hand van de bestelling
  - Afletteren van de inkoopfactuur op basis van de goederenontvangst
  - Koppeling met elektronische bestelsystemen van de technische groothandels
   - Voorraadregistratie
   - Meerdere magazijnen en magazijnlocaties
   - Magazijnuitgiften en retouren
   - Automatische voorraadbestellingen
  - Voorraadinventarisatie
  - Herwaarderen van de voorraad
  - Verkooporders en baliefacturering
  - Barcodescanning

  Het logistieke proces is een essentiële schakel in de hedendaagse bedrijfsvoering. Het is een activiteit die goed georganiseerd moet worden om stagnatie tijdens de uitvoering te voorkomen. Een efficiënt logistiek systeem legt de basis voor een uitstekend projectresultaat.

  De logistieke afhandeling van projecten is een materie die per organisatie sterk verschilt. Hier komt de kracht van HandSoft Pro naar voren: glasheldere logistieke procedures die eenvoudig op de werkwijze van iedere klant kunnen worden ingericht.

  Herkent u deze situaties?
   - Bestellingen voorbereiden: aan de hand van de werkbegroting materiaallijsten samenstellen. Welke artikelen liggen op voorraad en welke artikelen moeten extern worden ingekocht? Welke leverancier hanteert de meest gunstige inkoopcondities?
  - Handmatig magazijnbestellingen maken. Retourartikelen die ongebruikt blijven liggen. Artikelen die uit het magazijn worden gehaald, maar niet geboekt.
  - Per leverancier een bestellijst maken: gelijkgenummerde artikelen totaliseren, eventueel nog wijzigingen doorvoeren. Voor de ene leverancier een faxlijst maken, voor de andere leverancier de bestelling invoeren in een elektronisch bestelsysteem.
   - Bijhouden van deelbestellingen op afroep, bijhouden van artikelen in backorder. Een administratie bijhouden om te controleren of alles wat binnen moest komen binnen is gekomen. Op basis van de bestelling de pakbon controleren. Aan de hand van prijsafspraken de inkoopfacturen controleren.

  HandSoft Pro-Inkoop:
  Het werken vanuit een open of gesloten magazijn is bepalend voor de keuze welke logistieke procedure het best bij uw bedrijf past. Bij gesloten magazijnen vervult de magazijnbeheerder een centrale functie bij het bestellen, ontvangen en uitgeven van artikelen. Bij open magazijnen zijn de monteurs daarentegen vaak zelf verantwoordelijk voor de uitgifte van artikelen.

  Snel en eenvoudig uw materialen inkopen:
   - Materiaalbehoeftelijsten stelt u in no time samen door artikelen te kopiëren uit de werkbegroting of te selecteren uit het artikelbestand
  - U kunt prijsaanvragen plaatsten door de materiaalbehoeftelijst eenvoudig uit te werken in prijsaanvragen per leverancier
  - Met gemak plaatst u bestellingen door de materiaalbehoeftelijst uit te werken in één of meer externe inkooporders en/of een magazijnuitgiftelijst. De definitieve leveranciers- en artikelkeuze maakt u tijdens het bestellen
   - Met HandSoft Pro kunt u goederenontvangsten bewaken aan de hand van de geplaatste bestellingen
   - Inkoopfacturen controleert u eenvoudig door de goederenontvangsten af te letteren, waarmee automatische een open post crediteuren in de financiële administratie wordt aangemaakt

  HandSoft Pro kent een drietal procedures voor het doorbelasten van artikelen aan projecten. Afhankelijk van uw organisatie kiest u de procedure die het beste bij u past:
  • Boeken bij bestellen.
  • Boeken bij goederenontvangst.
  • Boeken bij inkoopfactuur.

  Boeken bij bestellen
  De procedure "Boeken bij bestellen" boekt artikelen direct via de bestelling en/of de magazijnuitgifte in de nacalculatie van projecten. De kosten waartegen de artikelen worden doorbelast worden bepaald door de inkoopprijs zoals staat vermeld in het artikelbestand.

  Boeken bij goederenontvangst
  De procedure “boeken bij goederenontvangst” belast de nacalculatie van projecten nadat bestelde artikelen ontvangen zijn gemeld. Aan de hand van de bestelling wordt de goederenontvangst gecontroleerd. Geleverde artikelen worden ontvangen gemeld.

  Boeken bij inkoopfactuur
  De procedure "Boeken bij inkoopfactuur" belast de nacalculatie van projecten nadat de inkoopfactuur in HandSoft Pro Financieel wordt geboekt en de kosten via deze boeking worden doorbelast aan het project. 

  Het beheren van uw bestellingen
  Wanneer bestellingen zijn verzonden, neemt HandSoft Pro het beheer voor u over. Per bestelling worden datum aanmaak, datum verzonden, datum afleveren, datum ontvangst en afleveradres opgeslagen. Dagelijks kunt u uitdraaien maken van de bestelorders die afgeleverd moeten worden en waar. Ook kunt u lijsten uitdraaien van te laat of niet volledig uitgeleverde inkooporders, de artikelen die op nalevering staan etc. Belangrijke informatie op basis waarvan u actie kunt ondernemen richting uw leveranciers. 

  HandSoft Pro-ICM:
  Door ICM wordt het plaatsen van bestellingen bij leveranciers volledig geautomatiseerd. Een wezenlijk efficiency verhogend effect is het resultaat.

  Met de geïntegreerde functie ICM (Instalnet Communicatie Module) is het mogelijk om in HandSoft Pro voorbereide inkooporders via het Internet te plaatsen in het systeem van uw leverancier. ICM werkt samen met de bestelsystemen van: Technische Unie, Hagemijer, Galvano, Solar, Vegro, Plieger, Rexel, Oosterberg, etc

  Naast het plaatsen van bestellingen kunt u direct online toegang krijgen tot de ordersystemen van uw toeleve¬ranciers voor het opvragen van actuele informatie over artike¬len, orders, naleveringen en reserve¬rin¬gen etc.

  Het grote voordeel van ICM is dat u van een bestelling direct een orderbevestiging ontvangt. Daarmee bent u onmiddellijk geïnformeerd over de orderstatus. Belangrijke informatie om de voortgang van projecten te waarborgen. 

  HandSoft Pro-Voorraad:
  Het belang van goed voorraadbeheer wordt door veel ondernemers ingezien. Toch roepen de inspanningen voor het beheersen van de materiaalvoorraad een grote weerstand op. HandSoft Pro maakt dit een stuk eenvoudiger en maakt een efficiënt voorraadbeheer zonder veel extra handelingen mogelijk.

  Met HandSoft Pro Voorraad kunt u:
   - De voorraad bijhouden van het hoofd- en de submagazijnen (bijvoorbeeld serviceauto’s)
  - Automatisch besteladvieslijsten genereren voor projecten, hoofd- en submagazijnen
   - Retourartikelen terugboeken in de voorraad zodat deze direct beschikbaar zijn voor andere projecten
   - Periodiek uw magazijnvoorraad inventariseren en corrigeren

  Voorraadartikelen worden per magazijn geregistreerd, waarbij het ook mogelijk is de servicewagens als magazijn te definiëren. Aan de hand van de voorraadgrootheden (vrije, minimum en maximum voorraad) kan per magazijn een besteladvieslijst worden aangemaakt.

  In HandSoft Pro onderscheiden wij twee soorten magazijnen:
  • één hoofdmagazijn.
  • meerdere submagazijnen.

  Werkt u vanuit één magazijn, dan is deze per definitie het hoofdmagazijn. Heeft u daarnaast andere magazijnen zoals bijvoorbeeld serviceauto’s, dan zijn dat de submagazijnen. Qua werking is er een belangrijk verschil: voorraadbestellingen voor het hoofdmagazijn worden in zijn geheel extern besteld. Daarentegen worden voorraadbestellingen voor het submagazijn “geleverd” vanuit het hoofdmagazijn.
   
  HandSoft Pro balieverkoop (kassa module)
  Steeds vaker zien we winkelformules hun intrede doen in het installatiebedrijf. Een goed advies door vakmensen uit de praktijk onderscheidt deze winkels van de moderne bouwmarkten. Een goede steun in de rug van de vele doe-het-zelvers. Vaak wordt de winkelvoorraad gezien als verlengstuk van het magazijn. Het mes snijdt zo aan twee kanten: minder voorraad in het magazijn en meer omzet uit winkelverkoop.

  Voor het automatiseren van de balieverkopen is met name de afhandelsnelheid essentieel. Wachtrijen zijn uit den boze. Eenvoudige bediening spreekt voor zich. Door een geïntegreerd voorraadsysteem kan de voorraad worden geoptimaliseerd bij gelijkblijvende leveringsgraad.

  Met HandSoft Pro kunnen balieverkopen eenvoudig worden geregistreerd. Met de krachtige selectiefuncties worden artikelen snel gevonden. In combinatie met HandSoft Pro - Kassa kunnen artikelen op de baliebon worden verwerkt door ze te scannen. Gekoppeld aan HandSoft Pro -Voorraad wordt automatisch de voorraad bijgewerkt en kunnen dagelijks besteladvieslijsten worden gedraaid om de voorraad weer op peil te brengen.

  Boter bij de vis, dit heeft ook onze voorkeur! Helaas, de praktijk is vaak anders. Natuurlijk kunt u snel een contantbon printen voor contante betaling. Maar met hetzelfde gemak maakt u van de balieverkopen een afleverbon indien de klant periodiek een verzamelfactuur ontvangt. 

  Hanteert u prijsafspraken: per relatie, per artikel, over het assortiment van een leverancier of per leveranciers-konditiegroep?! Het maakt niet uit. Eenmalig bepaalt u de prijsstelling op basis bruto minus korting. Het systeem handelt er naar. Met name in de concurrentiestrijd met de bouwmarkten is een goede prijsstelling een belangrijk wapen. 

  HandSoft Pro-Barcode:
  Barcode toepassingen binnen logistieke trajecten in de installatiebranche krijgen duidelijk meer aandacht. Erg verwonderlijk is dat niet. Efficiënt en nauwkeurig werken is in deze tijd belangrijker dan ooit……..

  HandSoft Pro Barcode draagt haar steentje bij aan het efficiënt en foutloos werken in de bestel-, uitgifte- en retourenadministatie van voorraadartikelen. Magazijnstellingen worden gecodeerd met barcodestickers die met een handscanner worden gescand. Door de scanner te koppelen aan de PC, worden de bestellingen, uitgiftes en retouren automatisch verwerkt in de project-, voorraad en inkoopadministratie. 

  Met HandSoft Pro Barcode kunt u:
   - Barcodesticker afdrukken voor artikelen, personeel, uursoorten en werksoorten
  - Magazijnvoorraden aanvullen
   - Artikelen uitgeven en retourneren aan projecten
   - Artikelen retourneren in het magazijn
   - Artikelen overboeken naar andere magazijnen
   - Voorraadinventarisatie uitvoeren  << Terug