Financiƫle administratie

  Financiële administratie:
   - Grootboekadministratie, debiteuren, crediteuren
  - Verkoopboek, inkoopboek en memoriaalboek
  - Kas, bank en giro
  - Kostenplaatsen (optioneel)
  - Fiatteren inkoopfacturen
   - Koppelen inkoopfactuur aan pakbon of bestelling
   - Automatisch betalen via telebankieren
   - Budgetteren van grootboekrekeningen
   - Aanmanen van openstaande posten
  - Vaste journaalposten
  - BTW aangifte


  Financiële administratie
  Voor ondernemers in de installatiebranche ligt het accent niet zozeer op de boekhouding, maar veel meer op het beheersbaar maken van projecten. HandSoft Pro Financieel is daarbij de kapstok van uw administratieve organisatie. Hierin worden automatisch boekingen vanuit de projectadministratie geregistreerd en worden alle dagelijkse mutaties snel en efficiënt vastgelegd.
   

  De financiële module van HandSoft Pro zorgt voor alle facetten van de geautomatiseerde financiële administratie binnen uw organisatie, zoals grootboekadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie, automatische betalingen, BTW-aangifte, verschillende valuta, kostenplaats etc., Bovendien verbetert het uw inzicht in de financiële processen.

  Debiteurenbeheer
  Een goede debiteurenbewaking is van groot belang voor de liquiditeitspositie van uw bedrijf. HandSoft Pro biedt de mogelijkheid automatisch aanmaningen te genereren waarbij de aanmaantekst automatisch wordt afgestemd op het aantal malen dat een aanmaning is verzonden. 

  Crediteurenbeheer
  De crediteurenadministratie is van belang voor een goed overzicht van uw verplichtingen op korte termijn. Betaalopdrachten kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, inclusief de mogelijkheid tot automatisch betalen via telebankieren. 

  Grootboek
  De opzet van HandSoft Pro - Financieel is zodanig dat ook gebruikers met beperkte boekhoudkundige kennis goed uit de voeten kunnen. Alle financiële boekingen die in HandSoft Pro worden gedaan vindt u terug in het grootboek. Vanuit de financiële dagboeken worden de subadministraties van debiteuren en crediteuren gemuteerd. Er zijn diverse financiële rapportages mogelijk, waaronder: winst- en verliesrekening, saldibalans, kolommenbalans en BTW-aangiften. 

  HandSoft Pro - Financieel biedt een binnen het HandSoft Pro systeem en de projecten administratie geïntegreerde financiële administratie. Dit betekent dat u de volledige boekhouding, inclusief betalingsverkeer, winst & verliesrekening en balans binnen HandSoft Pro kunt voeren en geen apart financieel programma nodig heeft. Dit heeft als voordeel dat elk gegeven (adres, artikel, project, boeking) slechts één keer in de hele administratie wordt vastgelegd: dit voorkomt fouten en dubbel werk en levert veel tijdsbesparing en betrouwbaarheid op.

  Bibliotheekboekingen
  Bepaalde boekingen keren regelmatig terug, waarbij de bedragen per periode kunnen verschillen. Te denken valt daarbij aan salarisbetalingen, niet lineaire activa-afschrijvingen, etc. De functie bibliotheekboekingen” biedt u de mogelijkheid periodiek terugkerende boekingen per dagboek (inkoop, verkoop en memoriaal) vast te leggen. Na believen kunnen deze boekingen worden opgeroepen, aangepast en verwerkt. Op deze manier worden uw boekingshandelingen aanzienlijk vereenvoudigd. 

  Vaste boekingen
  Naast bibliotheekboekingen zijn er de vaste boekingen. Dit zijn periodiek terugkerende boekingen waarbij de periodebedragen hetzelfde zijn, bijvoorbeeld vaste huurkosten, lineaire afschrijvingen etc. De functie “vaste boekingen” biedt u de mogelijkheid de periodiek terugkerende boekingen, per dagboek (inkoop, verkoop en memoriaal) vast te leggen. Vaste boekingen kunnen automatisch worden overgenomen tijdens de maandelijkse voorlopige afsluiting. 

  Budgetteren
  In HandSoft Pro Financieel kunt u voor een periode van bijvoorbeeld een jaar budgetten vastleggen per grootboekrekening. Periodieke rapportages van de werkelijk gemaakte kosten in relatie tot het budget informeren u over eventuele afwijkingen. Zo kan direct ingegrepen worden wanneer een grootboekrekening het budget dreigt te overschrijden. 

  Kostenplaatsen (optioneel)

  In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om bepaalde kosten rechtstreeks toe te wijzen aan een kostenplaats. Te denken valt aan het toewijzen van brandstofkosten aan een bedrijfsauto of schoonmaakkosten aan een kantoorruimte. De module "Kostenplaatsen" geeft u de mogelijkheid deze kosten ook boekhoudkundig naar de juiste kostenplaats uit te splitsen. 

  << Terug