Calculatie

  Calculatie:
   - Bruto en netto calculatiegrondslagen
  - 5-lagen calculatiestructuur
  - STABU, NL-SfB en eigen calculatie-indelingen
  - Calculaties kopiëren
  - Calculatienormen
   - Fittingtoeslag
  - Meerdere calculatietarieven
  - Calculeren van alternatieven
  - Manipuleren van calculaties
  - Actualiseren van de calculatie
  - Uitgebreide offertemogelijkheden
  - Offerte opvolging
  - Meerwerk calculaties, gekoppeld aan een hoofdproject
  - Zelf in te delen scherm- en printlay-outs

  Als ondernemer stelt u eisen aan een geautomatiseerd calculatiesysteem. Tenslotte komt in het calculatiewerk de manier waarop u de markt benadert, kosten in de hand houdt en met middelen en uren omgaat tot uiting. Dit betekent dat het systeem aan moet sluiten bij uw bedrijfsvisie. Discussies over meer- en minderwerk verlopen eenvoudiger wanneer vooraf duidelijk is gespecificeerd wat wel en wat niet mag worden verwacht. Kortom, het verschaffen van duidelijkheid is in uw belang en dat van uw klant.

  Het calculatiesyteem moet efficiency-verhogend werken door het aantal calculatie-uren te reduceren. Essentieel hierbij is dat dit gebeurt door de routinehandelingen over te nemen, maar de beslissingen in handen te laten van de calculator. Tijdens het calculeren moet de calculator voortdurend inzicht hebben in de kengetallen van zijn begroting: zoals bijvoorbeeld de kostprijzen en toeslagbedragen. Tevens moet het calculatiesysteem de calculator in staat stellen bepaalde aspecten van een project te optimaliseren door een aantal scenario’s snel door te rekenen. Hiermee wordt hij in staat gesteld naar een technisch en commercieel verantwoord eindresultaat toe te werken

  Een universeel calculatieprogramma voor bedrijven in de installatietechniek
  Met HandSoft Pro zijn calculaties van uiteenlopende complexiteit snel te verwerken. HandSoft Pro biedt de mogelijkheid om kosten en opbrengsten op snelle en overzichtelijke wijze te registreren. Tevens beschikt HandSoft Pro over een eigen tekstverwerker waarmee u van uw calculatie een op de klant afgestemde offerte maakt. 

  Met HandSoft Pro Calculatie beschikt u over een pakket dat alle calculatiemethodieken kan verwerken:
   - Netto plus toeslag
  - Bruto minus korting
  - Prijsafspraken met klanten en ook open begrotingen zijn perfect te realiseren

  Calculatieschema
  Aan de basis van het calculatieprogramma staat het calculatieschema, waarmee u structuur aanbrengt in de te calculeren werkzaamheden. Bijvoorbeeld de bouw van 10 woningen type A en 5 woningen type B met ieder hun eigen technische installaties voor centrale verwarming, sanitair en elektra. U kunt gebruik maken van de STABU of NL-Sfb indeling, maar ook een eigen indeling opzetten.

  Calculeren is kopiëren
  Echt snel calculeren doet u door delen uit bestaande of standaard calculaties te kopiëren. Met behulp van de winkelwagen kunt u eenvoudig regels (of onderdelen) uit andere calculatie kopieren.

  Invoeren meerwerk op basis van aangenomen projecten
  Voorgecalculeerd meerwerk koppelt u eenvoudig als meerwerkproject aan het dossiernummer. Het onderhandenwerk overzicht stelt u daarmee in staat de kosten en opbrengsten van het meerwerk afzonderlijk, maar ook in combinatie met het hoofdproject te beoordelen.

  Sets/Normen
  Veel voorkomende combinaties van artikelen en montagetijden kunnen worden vastgelegd in een "norm". Hierdoor kan het calculeren aanmerkelijk sneller en betrouwbaarder verlopen.

  Razendsnel zoeken in grote bestanden
  De krachtige zoek-, selectie- en sorteerfuncties van HandSoft Pro maken zelfs het grootste artikelbestand transparant.

  Invoeren van niet-bestandsgegevens
  Op een eenvoudige manier calculeert u eenmalige artikelen of een vrije regel voor arbeid, onderaanneming, materieel of overige kosten (MAMOK).

  Werken met genormeerde montagetijden en meerdere calculatietarieven
  Voor het calculeren van arbeid kunt u gebruik maken van normtijden. Door toepassing van verschillende werksoorten kunt u binnen één calculatie in tariefstelling variëren, zowel aan de kostprijs- als aan de opbrengstkant.

  Fittingtoeslagen
  Een speciale functie voor fittingtoeslagen maakt het mogelijk één of meerdere calculatieregels te selecteren en daarover procentuele versnittoeslagen te geven voor Materiaal en/of Arbeid.

  Actualiseren
  Is de geldigheidsduur van een offerte verlopen?! Geen probleem: HandSoft Pro rekent razendsnel de prijswijziging door aan de hand van actuele prijsgegevens in het artikelbestand.

  Verschillende scenario’s
  De uiteindelijke aanneemsom is het resultaat van een aantal technische en commerciële afwegingen, waarbij niets over het hoofd mag worden gezien. Om de kostprijscalculatie om te zetten naar een commerciële prijsstelling werkt u met HandSoft Pro in een handomdraai verschillende scenario’s uit. Door te spelen met toeslagen en kortingen komt u met gemak tot de juiste offerteprijs.

  Calculatie en offerte in één krachtig systeem
  Overal in de calculatie kunt u toelichtende teksten plaatsen: vrij in te voeren of te selecteren uit de standaard bibliotheek. Vooral bij offertes kan dit zeer belangrijk zijn, tenslotte kan een persoonlijk tintje wonderen verrichten!

  Offerte opvolging
  Wellicht het belangrijkste onderdeel van calculatie is het offertebeheer. U print bijvoorbeeld eenvoudig een bellijst voor de opvolging van alle lopende offertes.

  De projectdocumenten
  Vanuit de calculatie worden alle gewenste documenten geprint, zoals interne overzichten, open begrotingen, offertes, offerte opvolging en opdrachtbevestigingen. De documenten zijn aan uw wensen aan te passen.

  << Terug