Aanmelding

  Aanmelding voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van het aanmeldingsformulier. U ontvangt een bevestiging betreffende Uw aanmelding.

  Bevestiging

  Kan een cursus geen doorgang vinden dan krijgt U een persoonlijk bericht en wordt er geprobeerd een alternatieve oplossing te vinden.

  Annulering en verschuiving

  Annulering is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de cursus. Hierna wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Zo ook bij verschuiving van de cursus naar een ander tijdstip door de cursist. Bij de verhindering door de deelnemer(-ster) is het toegestaan een vervanger(-ster) te sturen. Bij niet verschijnen, zonder afmelding, zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Afmelding kan telefonisch worden doorgegeven op het nummer 0800/92.642. 

  Prijzen

  De kosten voor een HandSoft cursus bedragen €240,- excl. BTW per persoon per dag.

  Betaling

  Alle gefactureerde bedragen zijn strikt binnen 8 dagen na factuurdatum verschuldigd. Betaling moet gebeuren vóór de aanvang van de cursus.

  Cursustijden

  De cursussen beginnen strikt om 09.00 uur en eindigen rond 17.00 uur.

  Aantal deelnemers

  Per cursus is er een maximum van 12 deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen, die zich als laatste hebben aangemeld, een alternatieve datum worden voorgesteld. Computer Solutions behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvoor onvoldoende deelname is, af te gelasten of uit te stellen.

  Algemeen

  Door aanmelding voor een cursus geeft de opdrachtgever te kennen op de hoogte te zijn van de cursusvoorwaarden en deze te accepteren.