Vastleggen Projecten

    De module Vastleggen Projecten omvat de onderdelen:

    2.1 Aangenomen werk en calculatie
    In dit onderdeel leert U stapsgewijs hoe U een basiscalculatie kan aanmaken en hieraan teksten kan toevoegen voor de offerte. Dit onderdeel gaat puur over de werking van de calculatie/offerte en is niet branche specifiek. Tevens leert U wat alle begrippen betekenen die U tijdens dit proces tegenkomt. Bijvoorbeeld het omzetten van een offerte in een opdracht en het aanmaken van werkbonnen vanuit een opdracht.

    2.2 Regie- en Servicewerk
    Dit onderdeel leidt U stapsgewijs door het traject wat U moet doorlopen om binnen HandSoft Pro regie- en servicewerk te verrichten. Regiewerk gaat over alle werkzaamheden binnen uw bedrijf waarover geen offerte en prijs wordt afgesproken. Op deze manier kunt U een opdracht uitvoeren en aan de hand van de gebruikte materialen en gewerkte uren factureren. Binnen HandSoft Pro lijkt regiewerk veel op servicewerk. Ook bij een serviceopdracht zal U eerst het werk verrichten en vervolgens pas een prijs hebben. Een verschil tussen regiewerk en servicewerk is dat regiewerk opgebouwd wordt vanuit de klant. Regiewerk bestaat uit losse opdrachten die elke keer aan een klant gekoppeld worden. Bij servicewerk ligt dit anders, bij service wordt een volledige historie opgebouwd van een object.