Partner+ Overeenkomst

Om uw investering te beschermen sluit U een Partner+ Overeenkomst af. Dit geeft U recht op (helpdesk) ondersteuning en updates van de software. Hierdoor kan U ook na verloop van jaren altijd beschikken over de meest actuele stand van de software. Voor de Partner+ Overeenkomst betaalt U een vast servicebedrag per jaar. Op deze manier betaalt U ook mee aan het onderhoud en de ontwikkeling van de software.

 

Wat houdt een Partner+ Overeenkomst in?
- U heeft recht op updates naar nieuwe versies
- U krijgt ondersteuning per telefoon, e-mail en fax
- U krijgt ondersteuning via internet
- Uw software wordt kosteloos vervangen bij diefstal of brand (vanzelfsprekend maakt U regelmatig een back-up)